Hel

Port w Helu

Port w Helu - źródło: www.hel.info.pl

źródło: www.hel.info.pl

Port w Helu wybudowany został w latach 1882-83 przez rząd pruski. Pierwotnie przystań kutrów i łodzi rybackich osłaniał falochron o konstrukcji drewnianej, który zajmował obszar odpowiadający obecnemu basenowi wewnętrznemu. Dopiero kolejne modernizacje, dokonane przez rząd II Rzeczypospolitej w latach 1924-25 i 1929-33, doprowadziły do uzyskania konkretnej konstrukcji i powierzchni.

Na terenie portu znajdują się przedsiębiorstwa połowowe oraz budynki i hale niezbędne do funkcjonowania przetwórstwa rybnego. Port daje schronienie kutrom i łodziom rybackim, a także pełni funkcję przystani dla wodolotów i statków wycieczkowych. W porcie ma swoje miejsce również przystań jachtowa z zapleczem gastronomiczno-sanitarnym i placówką odprawy granicznej. W porcie rybackim, oprócz około 25 kutrów różnej wielkości. Port ten jest także miejscem stacjonowania dyżurnych statków ratowniczych: „Pasat” i „Huragan”.

Wejście do portu o szerokości 85 m i głębokości 8m usytuowane jest od strony Zatoki Puckiej. Port poprzez dwa zewnętrzne falochrony (falochron zachodni o długości 560 m i falochron południowy o długości 258 m) i 2 wewnętrzne mola podzielony jest na basen wewnętrzny i zewnętrzny. Basen wewnętrzny odgrodzony od pozostałej części portu betonowym molo i południowo-wschodnia część portu jest portem rybackim o głębokości 4-5 m.

W 2006 roku oddano do użytku usytuowaną w porcie siedzibę informacji turystycznej, która dzięki swojej niepowtarzalnej budowie szybko stała charakterystycznym punktem miasta.

Fokarium w Helu

Fokarium w Helu - źródło: www.hel.info.pl

źródło: www.hel.info.pl

Fokarium w Helu jest częścią Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Fokarium powstało w celu odtworzenia i ochrony kolonii fok szarych w rejonie południowego Bałtyku.

Z założenia jest to placówka badawczo-hodowlana, dzięki której w przyszłości foki znów zasiedlą południową część Bałtyku, a jednocześnie ośrodek rehabilitacji osobników chorych i osłabionych. Wyleczone foki są wypuszczane na wolność, podobnie jak przychówek hodowlanego stada. Ośrodek spełnia ważną rolę pomocniczą w odtwarzaniu bałtyckiej populacji tego gatunku. Ratuje foki chore, dostarcza młode. Zaznajamia ludzi z problemami ekologicznymi Bałtyku i jego mieszkańców.

W basenach fokarium znajdują się foki szare, które należały kiedyś do gatunku najpowszechniej występującego w rejonie Bałtyku Południowego, ale nieomal całkowicie wytępionego wskutek intensywnych i długotrwałych polowań.

Okresowo przebywają w fokarium także zwierzęta, które przechodzą leczenie w fokarium i po odzyskaniu sił wracają do swego naturalnego środowiska. Udostępniony jest również budynek mieszczący salę ekspozycyjną oraz edukacyjną poświęconą bałtyckim ssakom. A w podziemiach można przez specjalne szyby obserwować podwodne igraszki fok.

Tuż obok fokarium na terenach po zapleczy budowlanym portu wojennego, tworzony jest przez naukowców UG projekt Błękitnej Wioski. Celem jest zabezpieczenie przyrodnicze, a także zrównoważony rozwój miasta.  Projekt składa się z kilku elementów: Bałtycka osada – budowa rekonstrukcji osady rybackiej na pro-przyrodnicze i kulturowe potrzeby edukacyjne. Pierwszym elementem tego projektu jest „Domu morświna”. W budynku ulokowano niewielkie, ale bogato wyposażone muzeum dedykowane bałtyckim morświnom. Wewnątrz obiektu znajdują się gabloty oraz tablice zawierające informacje o biologii, wykorzystaniu morświnów, ich relacjach z człowiekiem, a także współczesnych problemach dotykających te zwierzęta. Park wydmowy – rewitalizacja wydmy na potrzeby edukacji, estetyzacji śródmiejskiej przestrzeni oraz ochrony przyrody, Morświnarium – budowa ośrodka badań i ekspozycji edukacyjnej morświnów bałtyckich na potrzeby ochrony gatunkowej.

Latarnia morska w Helu

Latarnia morska w Helu - źródło: www.hel.info.pl

źródło: www.hel.info.pl

Zespół latarni morskiej w Helu składa się z latarni morskiej o wysokości 42 metrów, wybudowanej w 1942 r., domu latarników (poł. XIX w.), budynków gospodarczych (poł. XIX w.), znajduje się tam też fundament pierwszej latarni z 1820 roku.

Latarnia Morska w Helu to ośmiokątna wieża z czerwonobrunatnej licowanej cegły, zwężająca się ku górze, zakończona galerią pod stożkowym dachem, na którym znajduje się jedna z helskich anten radiowych. Latarnia ma 41,5 m wysokości, a jej światło (i taras widokowy) umieszczone na wysokości 39 m widać nawet z odległości 18 Mm (ok. 36 km). Źródłem światła jest 1000 W żarówka, która w przypadku przepalenia się wykonuje automatycznie obrót o 45 st., a na jej miejsce ustawia się żarówka zapasowa.

  • Położenie: 54°36’06” N 18°48’56” E
  • Wysokość wieży: 41,50 m (do górnej krawędzi radaru)
  • Wysokość światła: 39 m n.p.m.
  • Zasięg nominalny światła: 18 Mm (ok. 36 km)
  • Sektor widzialności światła: 151°-102°
  • Charakterystyka światła: izofazowe

Muzeum Obrony Wybrzeża

Muzeum Obrony Wybrzeża - źródło: www.hel.info.pl

źródło: www.hel.info.pl

Hel to chyba jedno z bardziej ulubionych miejsc dawnych wojskowych architektów. W mieście i okolicach powstały setki różnego rodzaju umocnień, baterii dział czy innych stanowisk wojennych. Pierwsze umocnienia z betonu i stali powstały już w latach 20 tych XX w. W 1936 utworzono RUH czyli „Rejon Umocniony Hel”, którego rozbudowa trwała do 1974 roku. W tym czasie w Helu minęły różne przecież epoki: przedwojenna polska II Rzeczypospolita, okres hitlerowskiej III Rzeszy i powojenna PRL. A tak patrząc to dopiero niedawno miasto zmieniło swój charakter z wojskowego na turystyczny.

Aby zachować (chociaż w części) ten wojskowy charakter miasta powstało w 2006 roku Muzeum Obrony Wybrzeża powołane przez  Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”. W 1999 roku udało się wpisać helskie umocnienia wojskowe do rejestru zabytków. Muzeum Obrony Wybrzeża (MOW) stawia sobie za zadanie sukcesywne rozszerzanie swojej opieki na wszystkie obiekty położone na terenie dawnego RUH.

Siedzibą MOW są dwa największe obiekty ze znajdujących się na tym terenie: wieża kierowania ogniem i jedno ze stanowisk artyleryjskich baterii Schleswig-Holstein. Ta monstrualna bateria 406 mm z 1940 roku, największa z baterii nadbrzeżnych świata co do kalibru (większy kaliber miały później tylko niemieckie działa kolejowe i japońskie pancerniki) składa się z 6 obiektów: wieży kierowania ogniem, 2 schronów amunicyjnych,3 stanowisk artyleryjskich. Te ostatnie są jednymi z największych stanowisk artyleryjskich świata – załogę każdego ze stanowisk stanowiło 88 marynarzy. Stanowiska identycznych dział w Norwegii, są pozbawione części koszarowej, stanowiska we Francji, o cięższej konstrukcji i też bez części koszarowej, uległy niemal całkowitemu zniszczeniu.

Muzeum Rybołówstwa w Helu

Muzeum Rybołówstwa w Helu - źródło: www.hel.info.pl

źródło: www.hel.info.pl

Muzeum Rybołówstwa w Helu położone jest tuż przy helskim porcie. Na wystawach w Muzeum Rybołówstwa prezentowane są zagadnienia związane z historią Bałtyku, rybołówstwem na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym, dziejami samej Mierzei Helskiej, a także ze współczesnymi problemami związanymi z gospodarką morską.

Prezentuje wystawy etnograficzne łodzi i sprzętów rybackich z terenów Zatoki Puckiej i południowego wybrzeża Bałtyku, dzieje Morza Bałtyckiego, jego fauny i flory oraz dzieje Helu. Na dziedzińcu zaś można oglądać między innymi największą bezpokładową łódź do połowów przybrzeżnych, drewniane elementy różnych łodzi i statków oraz drewnianą łódź motorową.

Muzeum Rybołówstwa mieści się w zabytkowym z XV w. w poewangelickim kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, położonym w centrum miasta, tuż obok portu. Część frontową wieńczy niewysoka, drewniana wieża, która pełni funkcję widokową. Roztacza się z niej piękna panorama na miasto, port i plażę od strony Zatoki Puckiej.

Hel

źródło: www.hel.info.pl

Hel widok z wieży kościoła – źródło: www.hel.info.pl

HEL to stare, kaszubskie miasto portowe. To także znana miejscowość letniskowa położona na końcu Półwyspu Helskiego, a właściwie jak mówią tutejsi mieszkańcy na początku Polski. To urocze miejsce z klimatem małego rybackiego miasteczka. Hel do niedawna duża baza wojskowa, pomału odzyskuje swój turystyczny charakter. Duża piękna plaża położona na samym helskim cyplu, przyciąga na swoje piaszczyste podłoże wielu turystów. Hel to także wiele interesujących miejsc. W Helu bowiem mieści się Muzeum Rybołówstwa z ciekawą wystawą opisującym rybaków i ich fach. Helskie Fokarium czyli Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego opiekuje się bałtyckimi fokami, ale chętnie też edukuje wszystkich, którzy chcą je odwiedzić. Muzeum Obrony Wybrzeża powstało na stanowisku największej z helskich dział kalibru 406 mm, zwanych „Schleswig Holstein”. W ekspozycji muzealnych zobaczymy cały ogrom helskich fortyfikacji. Niewątpliwą atrakcją jest również latarnia morska wraz ze swoim otoczeniem. Wspięcie się na szczyt latarni wynagrodzi wytrwałym malowniczy widok rozciągający się z jej szczytu na morze, Półwysep Helski, a dla tych z sokolim wzrokiem na zabudowania trójmiasta.

Continue reading

Plaża w Helu

Plaża w Helu - http://www.hel.info.pl

http://www.hel.info.pl

Hel ma ten urok że dzięki swojemu unikalnemu położeniu może poszczycić się pięknymi plażami. I to do wyboru mamy dwie urocze plaże. Jedną położoną nad otwartym morzem położoną w większości na Cyplu Helskim zwaną Dużą Plażą i tą od strony Zatoki Gdańskiej – zwaną Małą Plażą (położona tuż przy helskim fokarium) między portem morskim a wojennym.

Ta zatokowa plaża z racji swojego położenia praktycznie w środku miasta posiada doskonałą infrastrukturę turystyczną. W pobliżu są liczne bary, restauracje i sklepy. Z kolei żeby dojść do plaży na cyplu od strony otwartego morza trzeba przejść przez odcinek lasu. Ale wówczas dojdziemy do bardzo szerokiej i nieco mniej uczęszczanej plaży. Do niedawna plaża ta była tajna łamane przez poufne, ponieważ stacjonowało tu wojsko. Hel był bardzo ważnym punktem strategicznym dla strategów wojskowych. Po drodze możemy więc natknąć się na pozostałości wojskowych schronów i nieczynne baterie dział obronnych z czasów II wojny światowej czy zimnej wojny. Niedaleko jest też położona Latarnia Morska w Helu. Dzięki wojskowej tajemnicy udało się uchronić przyrodę porastającą helski cypel, chociaż pewnie co niektórzy bardzo by chcieli wybudować tu luksusowe hotele czy apartamentowce. Dla jej ochrony utworzono nawet Rezerwat Przyrody Helskie Wydmy.